Webbdesign

En webbsida ska enligt mig vara enkel att hitta på, ha en genomtänkt layout och grafik. Men den får heller inte vara allt för standardiserad. På så vis sticker den aldrig ut från mängden och väcker inget intresse. Därför utgår jag aldrig från mallar eller färdiga layouter. Istället samarbetar jag tätt med den jag bygger sidor åt och bidrar med min expertis och mitt kunnande om vad som fungerar och inte. Detta hoppas jag även i fortsättningen ska leda till att dem jag bygger sidor åt är nöjda och känner ett medansvar och en naturlig delaktighet i den sida som blir slutprodukten.

Dessutom ska en webbsida vara enkel för ägaren att uppdatera och hantera. När jag designar sidor kopplar jag dem därför till ett så kallar CMS, vilket ger ägaren möjlighet att enkelt (så som i en ordbehandlare) hantera sin sida och lätt sköta uppdateringarna, utan att behöva kunna någonting om hemsidesprogrammering.

Utöver detta tror jag att det är viktigt att inte släppa dem jag bygger sidor åt helt vind-för-våg tvärt om vill jag gärna bibehålla kontakten och bistår gärna med såväl hjälp som tillgänglig support via denna hemsida, mail och telefon.
En god relation är grunden för ett gott samarbete och ett gott samarbete leder till hemsidor som bättre överensstämmer med den vilja och de idéer som beställaren själv har. Detta är något som jag själv anser är mycket viktigt eftersom det i slutänden inte ska vara min webbsida utan för hoppningsvis din.